نام کتاب: رهبری به نام نواب

تالیف: قیصری، مهدی

معرفی کوتاه: این کتاب در صدد است تا یک دهه مبارزه فدائیان اسلام را تحت رهبری نواب برای خواننده بازگو کند.

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی , (شکوه بهمن)
 


جمعه هجدهم 11 1387
X